ලසිත් මාලිංගගෙන් කඩුලු ත්‍රිත්වයක් – පන්දු තුනම යෝර්කර්ස් (VIDEO)

මේ දිනවල පැවැත්වෙන දේශීය තරග පිටියේ ක්‍රීඩා කරන ලසිත් මාලිංග , ඊයේ දිනයේ පැවති තරග්‍යේ කඩුලු තුනක් දවා ගත්තා. යෝකර් පන්දු තුනකින් දවා ගත් මෙම කඩුලු තුන දකින රසිකයන්ට මාලිංගගේ පෙර මතක නැවත මතක් වීම නම් සිදුවිය.

මාලිංග ලබා ගත් කඩුලු තුනෙහි විඩීයෝව පහතින් ,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *