‘ලොවක් ඉදිරියේ අසේල අපහසුතාවයට පත් කළා’ -ක්‍රිකට් LK චෝදනාවට රොෂාන් අබේසිංහ පිළිතුරු දීපු හැටි .!

“‌‍රොෂාන් අබේසිංහට සිංහල බැරිද ? ලොවක් ඉදිරියේ අසේල අපහසුතාවයට පත් කළ රොෂාන් අබේසිංහ .!” යන මාතෘකාව ඔස්සේ ක්‍රිකට් LK අප ලියු ලිපියට තරග විස්තර විචාරක රොෂාන් අබේසිංහ පිළිතුරු සැපයුවා.

ඒ ක්‍රිකට් LK අප ෆේස්බුක් පිටුවට පැමින ඒ ඔස්සෙ. එහිදි රොෂාන් අබේසිංහ මහතා කියා සිටියේ අසේල ගුණරත්න ඉංග්‍රිසි භාෂාවෙන් සංවාද කිරීම තමන්ගේ අභිමතයට සිදුවූවක් නොව තරග විකාශණ අයිතිය හිමි නාළිකාවට අවශ්‍ය පරිදි සිදුවු බවයි . තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව එහිදි කටයුතු කළ හැකි නොවන බවත් තමන් අදාළ නාළිකාවට අවශ්‍ය පරිදි විචාරයේ යෙදිය යුතු බවත් රොෂාන් අබේසිංහ කියා සිටිනවා. වග කිව යුතු වෙබ් මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රිකට් LK අප ඔහුගේ පිළිතුරටද මෙලෙසින් ඉඩක් වෙන් කලා.

 

රොෂාන් අබේසිංහ අප සමග දැක්වු අදහස් පහතින්

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *