ආයූබෝවන්

 

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන්ට අඩුවක්ව පැවති සිංහලෙන් ක්‍රිකට් වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කිරීමට අප තීරණය කලේ ලංකාවේ අපිට ක්‍රිකට් කියන්නේ මිලියන විසි එකක ජනතාවගේ හද ගැස්ම නිසා.
අපගේ ෆේස්බුක් පිටු වන One Team One Nation හා Sri Lanka Cricket Memes පිටුව වලට දිගුවක් ලෙසත් මේ වෙබ් අඩවිය හදුන්වන්න පුලුවන්.
තරග විස්තර , ක්‍රිකට් දැනුම , ක්‍රිඩාවේ වංචා දූෂණ සියල්ල අප ඔබට ගෙන ඒමට සුදානම්